Dataansvarlig

Behandlingsaktiviteter

Besøg på hjemmeside

Kommunikation med potentielle kunder

  • Kontaktformular
  • Email
  • Telefon

Kunder

Nyhedsbrev

Bogføring

Jobansøgninger

Databehandlere

Videregivelse af personoplysninger 

Profilering og automatiserede afgørelser

Tredjelandeoverførsler

Behandlingssikkerhed

De registreredes rettigheder

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Ret til berigtigelse (rettelse)

Ret til sletning

Ret til begrænsning af behandling

Ret til indsigelse

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Tilbagetrækning af samtykke

Klage til Datatilsynet